استاد زبان انگلیسی ستایش اسماعیلی

 استاد ستایش اسماعیلی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

ستایش اسماعیلی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی بزرگسال با 6 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
21
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
5 هزار تومان 130 هزار تومان برای هر ساعت