استاد زبان انگلیسی سجاد سیمی

 استاد سجاد سیمی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

سجاد سیمی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی و دوره های ( IELTS-TOFEL -PTE)
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 80 هزار تومان برای هر ساعت