استاد زبان فرانسه سعید نثاری ثانی

 استاد سعید نثاری ثانی مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

سعید نثاری ثانی

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه با 10سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 120 هزار تومان برای هر ساعت