استاد زبان ژاپنی سمانه امیری

 استاد سمانه امیری مدرس زبان ژاپنی  در تیکا
ژاپنی
ژاپنی

سمانه امیری

زبان ژاپنی
مدرس زبان ژاپنی و انگلیسی با 5 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
26
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 145 هزار تومان برای هر ساعت