استاد زبان ژاپنی سمانه امیری

 استاد سمانه امیری مدرس زبان ژاپنی  در تیکا
ژاپنی
ژاپنی

سمانه امیری

زبان ژاپنی
مدرس زبان ژاپنی و انگلیسی با 5 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 125 هزار تومان برای هر ساعت