استاد زبان ترکی استانبولی سمیرا محمودی

 استاد سمیرا محمودی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

سمیرا محمودی

زبان ترکی استانبولی
مدرس مکالمه با پنج سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 0 هزار تومان برای هر ساعت