استاد زبان فرانسه سمیه خالدی

 استاد سمیه خالدی مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

سمیه خالدی

زبان فرانسه
مدرس فرانسه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
36
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.8
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 140 هزار تومان برای هر ساعت