استاد زبان سوئدی سونیا قدیریان

 استاد سونیا قدیریان مدرس زبان سوئدی  در تیکا
سوئدی
سوئدی

سونیا قدیریان

زبان سوئدی
مدرس و مترجم زبان سوئدى با ١٣ سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 200 هزار تومان برای هر ساعت