استاد زبان ترکی استانبولی سوگند تنیده

 استاد سوگند تنیده مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

سوگند تنیده

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی با مدرک TTC
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت