استاد زبان کره ای سیده عسل غرضی

 استاد سیده عسل غرضی مدرس زبان کره ای  در تیکا
کره ای
کره ای

سیده عسل غرضی

زبان کره ای
مدرس زبان کره ای با سابقه ۳ سال تدریس و شرکت در کلاسهای سجونگ
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت