استاد زبان روسی سید حسن حسینی

 استاد سید حسن حسینی مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

سید حسن حسینی

زبان روسی
مدرس زبان روسی با 5 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
قم
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت