استاد زبان روسی سید محمد ابراهیم رمضان زاده

 استاد سید محمد ابراهیم رمضان زاده مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

سید محمد ابراهیم رمضان زاده

زبان روسی
مدرس زبان روسی از مقدماتی تا پیشرفته
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
8
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
50 هزار تومان 65 هزار تومان برای هر ساعت