استاد زبان فرانسه سیما دیرمانچی

 استاد سیما دیرمانچی مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

سیما دیرمانچی

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه با سابقه ۴ سال تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
151
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 120 هزار تومان برای هر ساعت