استاد زبان روسی سیما عبادی

 استاد سیما عبادی مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

سیما عبادی

زبان روسی
زبان شناس و مدرس زبان روسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 500 هزار تومان برای هر ساعت