استاد زبان انگلیسی شهره زارع

 استاد شهره زارع مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

شهره زارع

زبان انگلیسی
مدرس با 9 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
31
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
5 هزار تومان 150 هزار تومان برای هر ساعت