استاد زبان انگلیسی شیرین پهلوی خواه

 استاد شیرین پهلوی خواه مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

شیرین پهلوی خواه

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی نوجوانان و بزرگسالان با یک سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
9
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 55 هزار تومان برای هر ساعت