استاد زبان ترکی استانبولی صغری شکری

 استاد صغری شکری مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

صغری شکری

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی با ۳ سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت