استاد زبان فرانسه صفورا فرهمندی

 استاد صفورا فرهمندی مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

صفورا فرهمندی

زبان فرانسه
کارشناس ارشد تدریس زبان فرانسه با بیش از 10 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
10
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.8
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 95 هزار تومان برای هر ساعت