استاد زبان انگلیسی صمصام پیشه ور

 استاد صمصام پیشه ور مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

صمصام پیشه ور

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با 14 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
ارومیه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت