استاد زبان انگلیسی عاطفه خدادادی پور

 استاد عاطفه خدادادی پور مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

عاطفه خدادادی پور

زبان انگلیسی
مدرس و مترجم زبان انگلیسی با سابقه دو سال تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اسلام آبادغرب
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 35 هزار تومان برای هر ساعت