استاد زبان انگلیسی علیرضا سبوحی

 استاد علیرضا سبوحی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

علیرضا سبوحی

زبان انگلیسی
مدرس دوره های مختلف زبان انگلیسی با حدود بیست سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 120 هزار تومان برای هر ساعت