استاد زبان انگلیسی علی راسخی

 استاد علی راسخی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

علی راسخی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی در تمامی سطوح
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شهریار
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت