استاد زبان انگلیسی علی راهدان جو

 استاد علی راهدان جو مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

علی راهدان جو

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی تقویت مکالمه - سابقه پنج سال
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
24
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 52 هزار تومان برای هر ساعت