استاد زبان انگلیسی علی شفیعی پور

 استاد علی شفیعی پور مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

علی شفیعی پور

زبان انگلیسی
مدرس مکالمه زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
73
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 40 هزار تومان برای هر ساعت