استاد زبان ایتالیایی غزال صادقی فرد

 استاد غزال صادقی فرد مدرس زبان ایتالیایی  در تیکا
ایتالیایی
ایتالیایی

غزال صادقی فرد

زبان ایتالیایی
مدرس و مترجم زبان ایتالیایی با 4 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اراک
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
56
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 130 هزار تومان برای هر ساعت