استاد زبان چینی غزل رزم اهنگ

 استاد غزل رزم اهنگ مدرس زبان چینی  در تیکا
چینی
چینی

غزل رزم اهنگ

زبان چینی
تدریس زبان چینی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 130 هزار تومان برای هر ساعت