استاد زبان انگلیسی فائزه عزیزی

 استاد فائزه عزیزی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فائزه عزیزی

زبان انگلیسی
فائزه عزیزی مدرس زبان انگلیسی کودک و بزرگسال
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اسلامشهر
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
42
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 40 هزار تومان برای هر ساعت