استاد زبان انگلیسی فائزه محمدزاده

 استاد فائزه محمدزاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فائزه محمدزاده

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته با 5 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 60 هزار تومان برای هر ساعت