استاد زبان انگلیسی فاطمه احمدی

 استاد فاطمه احمدی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فاطمه احمدی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با7 سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
34
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.8
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 120 هزار تومان برای هر ساعت