استاد زبان ژاپنی فاطمه اسماعیلی

 استاد فاطمه اسماعیلی مدرس زبان ژاپنی  در تیکا
ژاپنی
ژاپنی

فاطمه اسماعیلی

زبان ژاپنی
مدرس زبان ژاپنی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
25
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 160 هزار تومان برای هر ساعت