استاد زبان روسی فاطمه امیری

 استاد فاطمه امیری مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

فاطمه امیری

زبان روسی
مدرس و مترجم زبان روسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 120 هزار تومان برای هر ساعت