استاد زبان ژاپنی فاطمه تاج فیروز

 استاد فاطمه تاج فیروز مدرس زبان ژاپنی  در تیکا
ژاپنی
ژاپنی

فاطمه تاج فیروز

زبان ژاپنی
مدرس زبان ژاپنی و چینی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت