استاد زبان انگلیسی فاطمه شیخ شعاعی

 استاد فاطمه شیخ شعاعی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فاطمه شیخ شعاعی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرمان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 75 هزار تومان برای هر ساعت