استاد زبان انگلیسی فاطمه عباسی

 استاد فاطمه عباسی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فاطمه عباسی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با 7 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 75 هزار تومان برای هر ساعت