استاد زبان انگلیسی فاطمه غریب

 استاد فاطمه غریب مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فاطمه غریب

زبان انگلیسی
ئئئئئ
محل سکونت مدرس
محل اقامت
آبادان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت