استاد زبان انگلیسی فرانک خدابخشی

 استاد فرانک خدابخشی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فرانک خدابخشی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته(فقط بانوان)
محل سکونت مدرس
محل اقامت
آستارا
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
20
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 50 هزار تومان برای هر ساعت