استاد زبان انگلیسی فرزاد کمالی

 استاد فرزاد کمالی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فرزاد کمالی

زبان انگلیسی
مدرس زبان با 8 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 105 هزار تومان برای هر ساعت