استاد زبان چینی فرناز مسموع

 استاد فرناز مسموع مدرس زبان چینی  در تیکا
چینی
چینی

فرناز مسموع

زبان چینی
مدرس زبان چینی با مدرک HSK4
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
31
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 120 هزار تومان برای هر ساعت