استاد زبان انگلیسی فرین رسولی

 استاد فرین رسولی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

فرین رسولی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی و اسپانیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
6
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 120 هزار تومان برای هر ساعت