استاد زبان فرانسه فهیمه رفیعی فرد

 استاد فهیمه رفیعی فرد مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

فهیمه رفیعی فرد

زبان فرانسه
تدریس فرانسه در تمام سنین
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 104 هزار تومان برای هر ساعت