استاد زبان ترکی استانبولی فهیمه لاغوثی

 استاد فهیمه لاغوثی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

فهیمه لاغوثی

زبان ترکی استانبولی
Aşkla yaşa
محل سکونت مدرس
محل اقامت
جلفا
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
90
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
3.1
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 220 هزار تومان برای هر ساعت