استاد زبان انگلیسی مائده ثمری

 استاد مائده ثمری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مائده ثمری

زبان انگلیسی
مدرس و‌مدیریت موسسه با 12سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
75
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.7
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 120 هزار تومان برای هر ساعت