استاد زبان انگلیسی مانا رسولی

 استاد مانا رسولی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مانا رسولی

زبان انگلیسی
مدرس زبان‌انگلیسی با ۱3 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
60
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت