استاد زبان انگلیسی مبینا آزاده وار

 استاد مبینا آزاده وار مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مبینا آزاده وار

زبان انگلیسی
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی، رتبه ۹۷ کنکور زبان ۹۹
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرمان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
45
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 80 هزار تومان برای هر ساعت