استاد زبان انگلیسی مجتبی ناطقی

 استاد مجتبی ناطقی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مجتبی ناطقی

زبان انگلیسی
مدرس زبان با 12 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
45
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 240 هزار تومان برای هر ساعت