استاد زبان انگلیسی مجید حاتمی

 استاد مجید حاتمی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

مجید حاتمی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
58
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 150 هزار تومان برای هر ساعت