استاد زبان عربی مجید همایی

 استاد مجید همایی مدرس زبان عربی  در تیکا
عربی
عربی

مجید همایی

زبان عربی
مدرس عربی پایه تا کنکور و مکالمه عربی فصیح
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شمیرانات
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
8
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 300 هزار تومان برای هر ساعت