استاد زبان چینی محسن ولیعی

 استاد محسن ولیعی مدرس زبان چینی  در تیکا
چینی
چینی

محسن ولیعی

زبان چینی
مدرس زبان چینی ماندارین 中文 آموزش زبان چینی محسن ولیعی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
139
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.3
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 150 هزار تومان برای هر ساعت