استاد زبان انگلیسی محمدجواد رحیمیان

 استاد محمدجواد رحیمیان مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

محمدجواد رحیمیان

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با نزدیک به دو دهه تجربه تدریس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت