استاد زبان ترکی استانبولی محمد آشتیانی

 استاد محمد آشتیانی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

محمد آشتیانی

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 90 هزار تومان برای هر ساعت

رزرو کلاس با محمد آشتیانی

جمع نهایی

تومان

درباره مدرس

مدرس زبان ترکی استانبولی 2 سال سابقه تدریس بر اساس کتاب هیتیت پس از 30 جلسه به صورت روان صحبت کنید

گروه هدف تدریس

تقویم مدرس