استاد زبان انگلیسی محمد جهانگیری

 استاد محمد جهانگیری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

محمد جهانگیری

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با 9 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 200 هزار تومان برای هر ساعت